Slowdance


Slowdance är en relativt ny gren inom tävlingsdansen.

Slowdance hör till Discofamiljen inom tävlingsdansen men med skillnaden att man dansar till långsam musik. Den ger stort utrymme för personlig tolkning och improvisation.

Här jobbar vi mycket med teknik och rörelse över golvet.

(Självklart behöver man inte tävla för att delta på denna kurs.)