Barndans


Genom barndans vill vi lägga grunden för all vidare dans. Barnen lär sig lyssna, får bättre koncentration och ökar sin självkänsla. Andra fördelar är att barnen förbättrar sin kroppsmedvetenhet, musikalitet, koordination och fantasi. Allt på ett roligt och lekfullt sätt.

 

På barndans-kurserna får föräldrarna vara med för en "inskolning". Sedan är barnen själva i salen med dansläraren. Att klara sig själv på lektionen med mamma eller pappa väntande utanför är en del av träningen. Barnen håller då koncentrationen bättre.


Stor & Liten är precis vad det låter som, barn och vuxna som dansar tillsammans. I den här gruppen kan man börja redan som 2,5-åring eftersom man alltid har mamma eller pappa med som stöd. Dans, lek och sång blandas samman och för många är detta hödpunkten på veckan.


Dancekids är en perfekt blandning av lek och dans. Här är det lätta, korta koreografier som passar alla små busiga tjejer och killar. I dessa grupper är barnen minst 4 år gamla.

 

På Discokids är det full fart som gäller! Lite mer avancerad undervisning än på Dancekids. Här varvas en lätt koreografi med lek. Allt till den senaste disco och hip hop-musiken. I dessa grupper är barnen minst 5 år gamla.