Schema Hösttermin 2024

Kursstart mellan 18/8-22/8


Indelning av klasser

N 1 = Nybörjare första termin

F 2 = Fortsättning andra termin

F 3 = Fortsättning tredje termin

F 4 = Fortsättning fjärde termin

F 5 = Fortsättning femte termin

Medel/Avancerad = Fortsättning sjätte termin och längre


Kursnr Barndans                                                      Priser


100        Stor & Liten   2,5-3 år     Nybörjare        Söndagar       14.40        820:-

101         Stor & Liten   2,5-3 år     Fortsättning      Söndagar       15.20        820:- 

102        Dancekids      4-5 år       Nybörjare         Tisdagar        16.30       900:- 

103        Dancekids      4-5 år       Fortsättning      Tisdagar        17.20        900:-

104.        Discokids       5-6 år       Nybörjare         Torsdagar      17.00        900:-   

105        Discokids        5-6 år       Fortsättning      Måndagar     17.00        900:-


För att börja i någon av våra Dancekids eller Discokids-grupper måste man ha fyllt 4  eller 5 år.

På Stor & Liten ska barnet vara minst 2,5 år och undervisningen sker ALLTID  tillsammans med en vuxen.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till en nybörjargrupp.

Om våra kurser blir fulla hamnar man på en väntelista och vi försöker lösa detta i den mån det går med en extra grupp.

Läs mer om vår Barndans här

       

Kursnr Mix It!                                                              Priser


200       Disco/HipHop      7-9 år      Nybörjare           Onsdagar    17.00          1050:-

201.        Disco/Hiphop      7-9 år      Fortsättning         Måndagar   17.50          1050:-


För att börja i en Mix It!-grupp måste man fylla minst 7 år under terminens gång.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till nybörjargruppen första termin (N 1).


Kursnr Disco                                                                        Priser         


202         Disco                10-13 år     Nyb/Forts                  Torsdagar    18.00          1130:-

203         Disco                junior        Medel                        Torsdagar   19.00          1130:-

204         Disco                junior       Avancerad                 Onsdagar     16.30          1230:-

205         Disco                äldre        Avancerad                 Söndagar     18.00          1230:-

206         Coachad träning - tävling Rekrytering/Rising star  Söndagar    16.00           800:-

207         Coachad träning - tävling Superstar/Elit               Måndagar   19.00          800:-


För att börja i en Disco-grupp som nybörjare måste man fylla minst 10 år under terminens gång.

Är man yngre än 10 år så börjar man i en Mix It!-grupp.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till nybörjargruppen första termin (N 1)   

Läs mer om vår Disco här


Kursnr Hiphop / TikTok Move                                     Priser

   

300        Hiphop   10-13 år          Nybörjare           Torsdagar 17.00              1130:-

301         Hiphop   11-14 år           Fortsättning 1+2    Onsdagar 18.00              1130:-

302        Hiphop  junior             Medel                  Onsdagar 19.00              1130:-               

303        Hiphop   junior + äldre  Avancerad          Torsdagar  18.00             1230:-

304        TikTok Move 8-13 år    Alla nivåer          Söndagar   17.00             1130:-             


För att börja i en Hiphop-grupp som nybörjare måste man fylla minst 10 år under terminens gång.

Är man yngre än 10 år så börjar man i en Mix It!-grupp.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till nybörjargruppen första termin (N 1).

Läs mer om vår Hiphop här.

Läs mer om TikTok Move här.


Kursnr Stage Dance                                              Priser


400        Action       10+ år    Nybörjare          Tisdagar      18.10          1130:-

401         Sense         12+ år    Medel.               Tisdagar      19.10          1130:-

402        Experience              Avanc (90 min) Tisdagar      17.30         1380:-


För att börja i Showkids måste man fylla minst 7 under terminens gång.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till nybörjargruppen Action.

Observera att Sense och Experience EJ är nybörjarkurser,

deltagande kan ENDAST ske efter godkännande av någon av våra danslärare.

Läs mera om vår Stage Dance här.


Kurs Slowdance                                                     Priser


500     Slowdance     10 + år     Nybörjare            Söndagar     14.00     1130:-

501      Slowdance     10 + år     Fortsättning 1+2     Måndagar   18.00     1130:-

502     Slowdance     12 + år      Medel                  Söndagar     15.00     1130:-

503     Slowdance     12 + år      Avancerad           Söndagar     17.00     1230:-

504     Coachad träning - tävling Alla klasser        Tisdagar      16.30     800:-


För att börja i en av våra Slowdance-grupper måste man fylla minst 10+ under terminens gång.

Har man aldrig dansat hos oss förut, anmäler man sig till nybörjargruppen.

Läs mer om vår Slowdance här


Kurs  Ragga/Dancehall                                           Priser


600       Ragga/Dancehall  14 + år  Nyb/forts          Onsdagar   17.30      1130:-

601        Ragga/Dancehall  14 + år  Avancerad        Onsdagar   19.30      1230:-


Observera att åldersgränsen på våra Ragga/Dancehall-klasser är 14 år.

Man måste alltså ha fyllt 14 år för att dansa Ragga/Dancehall hos oss.

Läs mer om vår Ragga/Dancehall här


Kurs   Feminine Vibe                                               Priser

700       Feminine Vibe  14+ år    Nybörjare             Söndag     18.00       1130:-

701.        Feminine Vibe  14+ år    Medel                  Söndag     19.00       1130:-

702        Feminine Vibe  14+ år    Avancerad           Onsdag     18.30       1230:-


Observera att åldersgränsen på våra Feminine Vibe-klasser är 14 år.

Man måste alltså ha fyllt 14 år för att dansa Feminine Vibe hos oss.

     

Kurs  Dance to the Beat!                                        Priser


---      Dance to the Beat!   18 + år   Drop in-pass     Torsdagar   19.15      10-kort 800:-/per gång 90:-


Testa ett helt nytt sätt att träna kroppen i form!

Köp ett 10-kort 800:- eller betala per gång 90:-

Observera att Dance to the Beat endast kan betalas via Swish på plats på dansskolan (gäller även 10-kort). Detta eftersom Dance to the Beat drivs och administreras av Mitt Andetag. 

Läs mer om våra Dance to the Beat!-pass härKurs   Full Time-elever      Priser


800        Dansa 4 kurser                       3300:-            

801         Dansa obegränsat                   3800:-


Som Full Time-elev kan man EJ tillgodogöra sig våra övriga rabatter. (Dance to the Beat! ingår ej i vårt Full Time-utbud.)


Som Full Time-elev har Du möjlighet att dela upp betalningen på 3 ggr. Enda villkoret är att betalningen ska ske under terminens gång. Prata med oss om Du vill dela upp Din betalning. Detta gäller ENDAST Full Time-elever.Betalningsinformation


Betalning sker till bg-nummer  663-9983

Glöm inte att skriva med namn på eleven, kursnummer, kursdag och kurstid.

Första veckan är en GRATIS prova på-vecka.

Senast vid andra kurstillfället ska kursavgiften vara betald.

Anmälan blir bindande om man fortsätter efter första prova på-gången.


Inbetald kursavgift återbetalas EJ! Endast vid långvarig sjukdom eller liknande.

Självklart har Du ångerrätt, men den gäller endast 14 dagar efter att Du fått ett bekräftelsemail på Din amälan från oss.


Rabatter


Dansar Du mer än 1 kurs får Du rabatt 200:-/tillkommande kurs.

(Gäller EJ den coachade träningen, Full Time-elever eller Dance to the Beat!)


Alla rabatter drar Du själv av när Du betalar via vårt bg-nr. Skriv gärna med detta i meddelanderutan.

       

En termin är 14 veckor med uppehåll för ev skollov.

Terminen avslutas med en stor uppvisning för alla nära och kära.


Första veckan är en GRATIS prova på-vecka!

Föranmälning krävs!

Tänk på att anmälan blir bindande om man fortsätter efter sin prova på-gång.