Dansarens namn

Jag anmäler mig till: (kurs, dag & tid)

Jag anmäler mig även till: (kurs, dag & tid)

Personnummer (ÅÅMMDD)

Målsman 1

Målsman 2

Mobilnummer målsman 1

Mobilnummer målsman 2

e-postadress

Adress

Ort

Övrig information

 

Observera att det INTE går att anmäla via en smartphone.

Vi ber Er istället att använda en surfplatta eller dator.

 

Vi garanterar att alla personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen och endast används i våra register.

 

Om Ni INTE vill att bilder eller filmer där Du/Ditt barn är med används på våra sociala medier, vänligen skriv med det i meddelanderutan.

 

Om Ni vill anmäla Er till fler än 3 kurser så går det bra att skriva i meddelande-rutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

Födelsedatum (6 siffror)

Kurs-1

Kurs-2

Kurs-3

Målsman-1

Mobilnummer-1

Målsman-2

Mobilnummer-2

e-postadress

Adress

Ort

Meddelande